Gizlilik Politikamız

Sitemizde kredi kartı işlemi için haberleşmede her aşama güvenlik altına alınmıştır.

Site - Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği

Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standartında gerçekleşmektedir. Sözkonusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır.

Site-Banka Haberleşme Güvenliği

Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka'nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Sözkonusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

Site içi Veri Güvenliği

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.

Kullanım Koşulları

kadinella.com sitesi üyeleri ve ziyaretçiler aşağıdaki koşulları, kuralları ve yasal sorumlulukları okuyup kabul etmiş sayılır. Bu koşulları kabul etmeyenler kadinella.com sitesini kullanmamaları tavsiye edilir.

Üyelik sözleşmesindeki koşul ve kurallar, Kadınella tarafından herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın güncellenebilir. Bu nedenle üyelerin ve ziyaretçilerin kadinella.com’u her ziyaret ettiklerinde üyelik sözleşmesini okuması tavsiye edilir.

- Üye, üye olurken ve siteyi kullanırken verdiği kişisel bilgiler, adres, telefon, vb iletişim bilgileri, T.C. kimlik numarası gibi bilgilerin yasal olarak doğru olduğunu kabul eder. Bilgilerin hatalı, gerçeğe aykırı olması nedeniyle kadinella.com’un uğrayacağı zararları tazmin edeceğini kabul eder.

- Üye, kadinella.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile kadinella.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

- Üye, kadinella.com’a üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşamaz. Bu şifreyi kullanma hakkı sadece üye’ye aittir. Üye şifresinin, üyenin dışında başka kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılması durumunda kadinella.com’a karşı ileri sürülecek tüm iddialar, talepler ve zararlar üyenin sorumluluğundadır.

- Üye, kadinella.com sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

- Üye, kadinella.com’un verdiği hizmetleri, üyelerin kullanmasını engelleyecek hiçbir faaliyette (Spam, Truva atı, virüs, vb…) bulunmayacağını baştan taahhüt eder. Sunucuları ya da veri tabanını zorlayacak / erişimini engelleyecek herhangi bir girişimde bulunamaz. Hile girişiminde bulunamaz. Bulunması halinde oluşabilecek hasarlardan ve cezai, hukuki yaptırımlara karşı sorumlu olur. kadinella.com bu durumlarda gerekli önlemleri alma hakkını saklı tutar.

- Üyenin kadinella.com sitesinde yapmış olduğu yorumlar, açıklamalar, fikir ve düşünceler ile ilgili sorumluluk üyenin kendisine aittir ve kadinella.com bu konularda diğer kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Üye bilgilerini yetkisi olmayan kişilerin ele geçirmesinden, bu durumdan oluşabilecek zararlardan kadinella.com sorumlu değildir. Üye, kadinella.com sitesini kullanmasından ötürü uğrayacağı herhangi bir zarar sebebi ile kadinella.com’dan tazminat talep etmeyeceğini kabul eder.

- Üye, diğer üyelerin verilerine ulaşmayacak ve bu verileri kullanmayacaktır. Bu durumlardan kaynaklanan tüm sorumluluklar üyeye aittir.

- Üyenin bu sözleşmede yer alan maddelerden bir ya da daha fazlasını ihlal ettiği durumlarda, olayın hukuka intikal etmesi halinde, kadinella.com’un zarar görmesi halinde, kadinella.com üyeden tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

- Üyenin bilgilerinin silinmesi, zarar görmesi durumlarından kadinella.com sorumlu değildir. kadinella.com herhangi bir sebep göstermeksizin üyenin bilgilerini silebilir, üyeliğini iptal edebilir.

- kadinella.com sitesinde adı geçen diğer firma ve ürünleri, sahiplerinin ticari markalarıdır, fikri mükliyet hakları kapsamında korunmaktadır.

- Üye, kadinella.com sitesinin yazılım, tasarım ve diğer fikri mülkiyet kanunlarınca korunan değerlerini izin almadan kullanamaz, değiştiremez.

- kadinella.com, üye bilgilerini, üyenin site üzerindeki hareketlerini takip edebilir. Bu bilgiler gizlilik ve güvenlik koşullarına bağlı kalınarak sitenin kullanımının kolaylaştırılması, iyileştirilmesi amacıyla reklam ve benzeri yollar ile kadinella.com tarafından kullanılabilir veya birlikte çalıştığı firmalar ile paylaşılabilir.

- kadinella.com, yasal zorunluluk hallerinde ve kadinella.com’un haklarını korumak amacı ile üyenin bilgilerini açıklayabilir.

- Üyenin, bilgisayarına zarar gelmemesi amacıyla virüs koruma programı tedarik etmesi ve kurmasıkendi sorumluluğundadır. kadinella.com, kullanıcılarına verdiği hizmet kalitesini muhafaza etmek amacıyla hali hazırda gerekli tedbirleri almıştır.

- kadinella.com, üyelere sunulan her türlü hizmeti, ürünleri, site içeriğini, kampanya ve fırsatların içeriğini değiştirebilir, sona erdirebilir.

- Taraflar,Kadinella'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

- Kadınella, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

- kadinella.com, üyenin üyelik işlemleri esnasında belirttiği e-posta adresini kullanarak, sözleşme ile ilgili her türlü bildirim için üyenin yasal adresini talep edecektir.

- Üye, üyelik işlemleri esnasında belirttiği e-posta adresini kullanmama kararı aldığı takdirde, kullanacağı yeni e-posta adresi ile yeniden üye olabilir. Kullanıyor olduğu üyeliğin kayıtlı e-posta adresinin güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder.

- Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.